Redaktionella bilder

Ett urval bilder från olika fotograferingar på uppdrag för Liv, Energi & Miljö, Byggnadskultur, SkogsEko, Balder, Hemträdgården, Skogen och Trygghetsstiftelsen.