Redaktionella uppdrag

Reportagefoto hör till det roligaste jag arbetar med. Allra helst jobbar jag med mänskliga och personliga teman, och lägger stor vikt vid det dokumentära porträttet (jfr. exempelgalleriet).