Inför fotograferingen

Om möjligt träffas vi före själva fotograferingen för att prata om upplägget och dina förväntningar på bilderna. Antingen har du redan en klar bild av vad som ska fotas och hur, eller också diskuterar vi oss gemensamt fram till något som känns bra för alla inblandade. Det kan också hända att jag tar några bilder redan nu – på det sättet börjar varken du eller jag från noll när det är dags på riktigt. Särskilt när det gäller mer formella porträtt kan detta vara en stor fördel.

Vi pratar även om detaljerna kring ersättning och leverans samt villkor för användning av bilderna. Om vi är överens skriver vi sedan ett avtal.

Om fotograferingen ska ske på någon särskild plats vill jag gärna ha tillgång till lokalen i förväg, för att få en uppfattning om ljuset och undersöka vilka bildvinklar som är möjliga.

Vid större arrangemang – bröllop, fester, event m. m. – är det viktigt att jag redan i förväg har koll på programmet. Allra bäst är om jag blir inkopplad medan det ännu finns utrymme för justeringar, om sådana skulle krävas för fotograferingens skull. Om det finns en toastmaster, koordinator eller liknande vill jag komma i kontakt med vederbörande.