Foto vid begravning och jordfästning

En del stunder är både svåra och fina på samma gång. När någon gått bort är begravning och jordfästning tillfällen att samlas i en värdig och vacker miljö för att minnas och hedra den avlidna.

För många känns det bäst att bara uppleva det som sägs och sker i nuet. Andra vill att ceremonin ska dokumenteras på något sätt. Då kan stillbildsfotografering vara en bra metod, som svarar väl mot stillheten och allvaret i situationen.

För att fotograferingen inte ska uppfattas som störande av de närvarande krävs en lyhörd, omdömesgill fotograf och ett tydligt formulerat uppdrag. Om du väljer att anlita mig som fotograf vid en begravning eller jordfästning frågar jag därför inte bara vad du förväntar dig av bilderna, utan även vad du vill att jag ska tänka på för att inte störa i någons sorg. Jag stämmer även av med ceremoniförrättare, kyrkvaktmästare och andra berörda personer, så att de är införstådda med min roll.

Läs mer om mig och mitt sätt att fotografera under flikarna ovan, eller kontakta mig för att prata mer.